CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nytt om tillsatsmaterial och tillsatsmedel i Betonghandboken

Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Tidskriften betong Vol. 04/2017 (2017), p. 48-50.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I nya Betonghandboken finns en hel del uppdateringar om tillsatsmedel. Hela 21 olika tillsatsmedel behandlas bland annat de revolutionerande polykarboxylaterna vars sammansättning och utformning kan ändras och därmed kan egenskaperna styras. Ingemar Löfgren, FoU-chef på Thomas Concrete Group, ger här en resumé.

Nyckelord: Betong, tillsatsmedel, tillsatsmaterialDenna post skapades 2017-09-29. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 252158

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur