CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobility-as-a-Service: A Tentative Framework for Analysing Institutional Conditions

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Till Koglin ; Annica Kronsell ; Dalia Mukhtar-Landgren ; Emma Lund ; Steven Sarasini ; Göran Smith (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Björn Wendle
45th European Transport Conference, Barcelona, October 4-6, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-29.
CPL Pubid: 252145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur