CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modal solutions in dual-depth longitudinally corrugated hard waveguides for design of dual-band 20/30 GHz hard horns

Sergei Skobelev (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 25214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur