CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution network reconfiguration using hybrid heuristic—Genetic algorithm

Damir Jakus ; Rade Cadenovic ; Mia Bogdanovic ; Petar Sarajcev ; Josip Vasilj (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Computer and Energy Science (SpliTech), 2017 2nd International Multidisciplinary Conference on (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-28.
CPL Pubid: 252102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur