CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of alpha- to epsilon-Co phase transformation on strain hardening of a Co-Cr-Mo laser clad

Muhammad Umar Farooq (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Uta Klement (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Gert Nolze
Materials Science and Engineering A Vol. 445-446 (2007), p. 40-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Laser clad, EBSD, Co–Cr–Mo, Phase transformation, Strain hardeningDenna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur