CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of stimulus signals for a time domain microwave imaging system

Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Albert Monteith (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Andreas Fhager (Institutionen för elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IET Microwaves, Antennas & Propagation (1751-8725). Vol. 11 (2017), 11, p. 1636 - 1643.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Two different types of time domain signals, pulse and pseudo random noise (PN) sequence, were investigated for a time domain microwave imaging system in order to study the effect of stimulus signals on the system performance. The system's measurement accuracy was investigated when the two different stimulus signals were used, respectively. An imaging test was performed in order to show the effect of transmitted waveforms on the imaging quality. The results suggest that the PN sequence in general gives higher measurement accuracy than the pulse. Better imaging results, although not significant, were also obtained when the pseudo random sequence was employed.

Nyckelord: imaging quality, imaging test, stimulus signals, time domain microwave imaging system, time domain signals, pulse random noise sequence, pseudo random noise sequenceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-28. Senast ändrad 2017-10-11.
CPL Pubid: 252092

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)
Institutionen för elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Signalbehandling
Elektronik
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur