CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrodeposited nanocrystalline Co-P alloys: Microstructural characterization and thermal stability

Melina da Silva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Catharina Wille ; Uta Klement (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Pyuck-Pa Choi ; Talaat Al Kassab
Materials Science and Engineering A Vol. 445-446 (2007), p. 31-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nanocrystalline material, Electrodeposit, Co–P alloys, Microstructural characterization, Segregation, Grain growthDenna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermal Stability of Electrodeposited Nanocrystalline Ni- and Co-Based Materials