CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations of chemical differentiation in clumpy molecular clouds

Jane V. Buckle ; Steven D. Rodgers ; Eva Wirström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Steven B. Charnley ; Andrew J. Markwick-Kemper ; Harold M. Butner ; Shigehisa Takakuwa
Faraday Discussions (1359-6640). Vol. 133 (2006), p. 63 - 82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

DOI: 10.1039/b516772hDenna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2017-01-26.
CPL Pubid: 25208

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Molekylfysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur