CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Serum Alkylresorcinols as Biomarkers of Dietary Gluten Exposure in Celiac disease

Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; R. S. Choung ; E. V. Marietta ; C. T. Van Dyke ; J. A. Murray
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 31 (2017), suppl. 1, p. abstr. 315.4.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Biomarkers, GlutenDenna post skapades 2017-09-26.
CPL Pubid: 252077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Chalmers infrastruktur