CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNS study of role played by molecular transport in bending effect

Rixin Yu ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the Tenth Mediterranean Combustion Symposium MCS10 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-25.
CPL Pubid: 252068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur