CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNS study of closure relations for convection flux term in transport equation for mean reaction rate in turbulent flow

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Vladimir Sabelnikov ; Nilanjan Chakraborty ; Shinnosuke Nishiki ; Tatsuya Hasegawa
Proceedings of the Tenth Mediterranean Combustion Symposium MCS10 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-25.
CPL Pubid: 252066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur