CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control of reflection and mutual coupling losses in maximizing efficiency of dense focal plane arrays

Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M. V. Ivashina ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; R. Maaskant
First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2006, Nice, France, 6 - 10 November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 25206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur