CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of MIMO arrays using antenna patterns, reverberation chamber, and channel measurements

B. Lindmark ; L. Garcia-Garcia ; N. Jaldén ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2006, Nice, France, 6 - 10 November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur