CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of receiver sensitivity of mobile terminals in Rayleigh fading by using reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
AMTA (Antenna Measurement Techniques Association) Europe Symposium 2006, Munich, 1-4 May 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur