CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of three models of the Eleven antenna: a new decade bandwidth high performance feed for reflectors

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Rikard Olsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2006, Nice, France, 6 - 10 November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-11-29.
CPL Pubid: 25201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur