CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and evaluation of a compact antenna array for MIMO applications

L. Garcia-Garcia ; B. Lindmark ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 25200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur