CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymer Electrolytes (ISPE 2016)

Patrik Johansson (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)) ; D. Brandell
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 247 (2017), p. 564-568.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-09-20.
CPL Pubid: 251997

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur