CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extension of Trajectory Planning in Parameterized Spaces to Articulated Vehicles

Mauro Bellone (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Qutteineh Jafar
22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies And Factory Automation (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-19.
CPL Pubid: 251967

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Robotteknik och automation

Chalmers infrastruktur