CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real-time simulation of elasto-kinematic multi-body vehicle models

Matthijs Klomp (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Peter Sundström ; Albin Johnsson
Proceedings of the 13th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC’ 16), Munich, Germany, 13–16 September 2016 p. 255-260. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-18.
CPL Pubid: 251960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik (2004-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur