CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genome Sequence of the Thermophilic Biomass-Degrading Fungus Malbranchea cinnamomea FCH 10.5

Zoraide Granchi ; Sake van Pelt ; Vu Nguyen Thanh ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Silvia Hüttner (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Genome Announcements Vol. 5 (2017), 33,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report here the annotated draft genome sequence of the thermophilic biomass-degrading fungus Malbranchea cinnamomea strain FCH 10.5, isolated from compost at a waste treatment plant in Vietnam. The genome sequence contains 24.96 Mb with an overall GC content of 49.79% and comprises 9,437 protein-coding genes.

Nyckelord: thermophile, fungus, biomass degrader, genome sequencingDenna post skapades 2017-09-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 251958

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)