CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Interactive SoundScape Renderer for Loudspeaker- and Headphone-Based Spatial Sound Presentation

Jens Ahrens (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik) ; Peter Bartz ; Matthias Geier ; Sascha Spors
23rd ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-17. Senast ändrad 2017-09-27.
CPL Pubid: 251952