CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring the Impact of Multiple Terminal Antennas on the Bit Rate of Mobile Broadband Systems Using Reverberation Chambers

M. Andersson ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M. Franzén
International Workshop on Antenna Technology 2007 (iWAT07), 21st-23rd March, 2007, Cambridge, U.K (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur