CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing International EFL/ESL Scholarly Writers

Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Functions of Language (0929-998X). Vol. 24 (2017), 1, p. 129-137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CommunicationDenna post skapades 2017-09-14.
CPL Pubid: 251922

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Lingvistik

Chalmers infrastruktur