CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multimode hard horn antennas with partly corrugated walls - a new feed for single and dual band dual-reflector antennas with multiple beams

Omid Sotoudeh (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; P. Ingvarson ; Sergei Skobelev (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Antenn 06 in Linköping, May 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 25191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur