CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of antennas for MIMO systems using the classical embedded element pattern and measurements in reverberation chamber

Kent Rosengren (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Antenn 06 in Linköping, May 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur