CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of the decade bandwidth Eleven antenna - a new quasi log-periodic low-profile feed for reflector antennas

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Rikard Olsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Antenn 06 in Linköping, May 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 25186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur