CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Users in low-energy buildings: Consequences for clients

F. Bougrain ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Clients and Users in Construction: Agency, Governance and Innovation p. 50-68. (2017)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-09-12.
CPL Pubid: 251858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur