CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Många frågetecken kvarstår kring storskalig skrubberanvändning

Ida-Maja Hassellöv (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper)
Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2 p. 12. (2017)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Installation av en skrubber kan vara ett jämförelsevis billigt sätt för fartyg att möta skärpta regler för utsläpp av svaveloxider. Men åtgärden är inte utan problem. Ett av dessa är de stora volymer försurat och förorenat havsvatten som skrubbern producerar, som i värsta fall släpps orenat tillbaka i havet. Ett annat är avsaknaden av tydliga regelverk.

Nyckelord: seawater scrubbing, skrubber, svaveloxid, försurning, sjöfartDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-12.
CPL Pubid: 251835