CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing the Bit Rate in Mobile Broadband Systems Using Measurements in a Reverberation Chamber

M. Andersson ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M. Franzén
Svenska Antennmätsällskapet (SAMS), Kalmar, 29 November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur