CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Étude comparative sur les systèmes d/habillage en salles d'opération

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Nordenadler
Le magazine de la Maîtrise de la contamination Vol. No 88, 2013 (2013), No 88, 2013,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-09.
CPL Pubid: 251792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur