CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisational interfaces and innovation

Poul Andersen ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Proceedings of the Ipsera conference 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-08.
CPL Pubid: 251775