CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Performance Improvement Capabilities of PAPR Reducing Methods

Ali Behravan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Marc Deumal ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Joan Lluis Pijoan
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology Roo6/2006