CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistics demonstrations as participatory research design

Martin Svanberg ; Vendela Santén ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Viktor Daun
Annual Logistics Research Network Conference, Southhampton, United Kingdom, 6-8 september 2017 p. 77. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-07.
CPL Pubid: 251767