CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential automated data collection in intermodal freight transport systems - Facilitating real-time decision making in access management

Stefan Jacobsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Gunnar Stefansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
Annual Logistics Research Network Conference, Southhampton, United Kingdom, 6-8 september 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-07.
CPL Pubid: 251766