CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Friction estimation and wheel slip control arrangement by gradient seeking method

Mats Jonasson ; Anton Albinsson (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system) ; Fredrik Bruzelius (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system)
(2017)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-09-07.
CPL Pubid: 251760