CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive discretization of an integro-differential equation modeling quasi-static fractional order viscoelasticity

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Second IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications p. 422-426. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur