CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum size effect in Pb(100) films: the role of symmetry and implication for film growth

Dengke Yu ; Mattias Scheffler ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 113401.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur