CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion management for nonlinearity mitigation in two-span 28 GBaud QPSK phase-sensitive amplifier links

E. Astra ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 25 (2017), 12, p. 13163-13173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present an investigation of dispersion map optimization for-span single channel 28 GBaud QPSK transmission systems with phase-sensitive amplifiers (PSAs). In experiments, when the PSA link is operated in a highly nonlinear regime, a 1.4 dB error vector magnitude (EVM) improvement is achieved compared to a one-span optimized dispersion map link due to improved nonlinearity mitigation. The two-span optimized dispersion map of a link differs from the optimized dispersion map of a dispersion managed phase-insensitive amplifier (PIA) link, Simulations show that the performance of the two-span dispersion map optimized PSA link does not improve by residual dispersion optimization. Further, by using the two-span optimized dispersion maps repeatedly in a long-haul PSA link instead of one-span optimized maps, the maximum transmission reach can he improved 1,5 times, (C) 2017 Optical Society of AmericaDenna post skapades 2017-09-06. Senast ändrad 2017-09-07.
CPL Pubid: 251704

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)