CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma Mannose Levels Are Associated with Incident Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease

Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; A. Stancakova ; L. A. Lotta ; J. Kuusisto ; J. Boren ; M. Bluher ; N. J. Wareham ; E. Ferrannini ; P. H. Groop ; M. Laakso ; C. Langenberg ; U. Smith
Cell Metabolism (1550-4131). Vol. 26 (2017), 2, p. 281-283.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Insulin Sensitivity, Glucose-Tolerance, ResistanceDenna post skapades 2017-09-05. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 251660

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Medicinsk cellbiologi

Chalmers infrastruktur