CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the error floor performance of SCTCM systems with non-recursive inner codes

Anders Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
in Proceedings of International Conference on Communications (ICC'07), June 2007, Glasgow, UK (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur