CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Spectroscopic Studies of Terthiophenes for Molecular Electronics

Fredrik Svedberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A Vol. 110 (2006), p. 25671-25677.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur