CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Completely bounded maps and invariant subspaces

Mahmood Alaghmandan (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori) ; I.G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
International Journal of Mathematics (to appear) (0129-167X). (2017)
[Preprint]

Published on ArXiVDenna post skapades 2017-09-04. Senast ändrad 2017-11-06.
CPL Pubid: 251597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur