CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative study of ion conduction pathways in borate glasses

Andreas J. Hall (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; St. Adams ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 174205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Ionic Conduction and Bond Valence in Glasses