CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A HYBRID MODEL FOR SIMULATION OF CAVITATING FLOWS

Ebrahim Ghahramani ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik) ; Mohammad Hossein Arabnejad ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik) ; Rickard Bensow ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik)
12th OpenFOAM® Workshop (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-08-31.
CPL Pubid: 251554