CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to ”Comment on ’Dynamics of water in a molecular sieve by quasielastic neutron scattering’”

Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W.S. Howells ; S. Longeville
Journal of Chemical Physics Vol. 125 (2006), p. 077102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur