CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

METABOLISM: Built on stable catalysts

Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Nature Microbiology (2058-5276). Vol. 2 (2017), 7, p. Art no: 17085.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

(Short Survey)

Nyckelord: MicrobiologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-30.
CPL Pubid: 251526

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)