CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Octave-spanning supercontinuum generation in a silicon-rich nitride waveguide

X. Liu ; M. H. Pu ; B. B. Zhou ; Clemens Krückel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Attila Fülöp (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M. Bache
Optics Letters (0146-9592). Vol. 42 (2017), 15, p. 2941-2942.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We update the simulations presented in Opt. Lett. 41, 2719 (2016) using a corrected value for the material nonlinearity.

Nyckelord: nonlinear characterization, OpticsDenna post skapades 2017-08-30.
CPL Pubid: 251525

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)