CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circulating Fluidised Bed Reactor Systems for Chemical-Looping Combustion

B Kronberger ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; J Adanez ; H Hofbauer
19tt FBC Conference, May 21-24, 2006, Vienna (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: chemical-looping combustionDenna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 25151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur