CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of spherical arrays of microstrip antennas using moment method in spectral domain

Z. Sipus ; N. Burum ; S. Skokic ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IET Microwaves, Antennas and Propagation Vol. 153 (2006), 3, p. 533-543.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2008-01-14.
CPL Pubid: 25149

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur