CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reverberation Chamber for Antenna Measurements: Modeling Using Method of Moments, Spectral Domain Techniques, and Asymptote Extraction

Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X ). Vol. 54 (2006), 11, p. 3106-3113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 25148

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Embedded Element Patterns in Combination with Circuit Simulations for Multi-Port Antenna Analysis